How do I resend a Safety Check on Workplace to those who haven't yet responded?

Maudhui haya ya msaada hayapatikani katika lugha yako. Tafadhali chagua kutoka kwa mojawapo ya lugha zako zinazoauniwa:
Safety Check is only available to users of Workplace Advanced
To send another Safety Check to someone who hasn't yet responded, filter the status of the crisis event to No Response Yet, then follow the steps to send a Safety Check. There's no limit to the number of notifications you can send someone.
Je, taarifa hii imekusaidia?