How do I add, remove or change someone's admin access on Workplace?

Maudhui haya ya msaada hayapatikani katika lugha yako. Tafadhali chagua kutoka kwa mojawapo ya lugha zako zinazoauniwa:
Only system admins can add, edit or remove admin access.
To add someone as an admin from your computer:
  1. From your News Feed, click Admin Panel in the left menu.
  2. Click Admins.
  3. Go to the Admins tab.
  4. To add a new admin, type the person's name next to Create a new Admin and select the person you'd like to add.
  5. From the pop-up, select the correct admin role and click Save.
To edit permissions or remove admin access for a user from your computer:
Click Change Role next to the admin.
Note: Users without emails cannot be system admins on Workplace.
Je, taarifa hii imekusaidia?